Wsparcie UE

Uranos Z.P.H.U. Ireneusz Piegrzyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjności procesowych i organizacyjnych”.

Uzyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwoliło na przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez wprowadzenie innowacji w zakresie produkcji prefabrykowanych elementów z betonu, podniesienie jakości wyrobów betonowych oraz utrzymanie istniejących i stworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie.

Uzyskanie takich efektów było możliwe dzięki współfinansowanemu zakupowi nowych środków trwałych, które pozwoliły na wprowadzenie innowacji w procesach organizacyjnych, produkcyjnych i logistycznych (wewnętrznych i zewnętrznych).

Wartość projektu BRUTTO: 971 921,40 PLN

Wartość projektu NETTO: 790 180,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 671 653,00 PLN