łączniki 30/8

Łączniki wykonane w technologii
BETONU WIBROPRASOWANEGO

łączniki o wysokości  30 cm przeznaczone są dla ogrodzeń ze słupkami o maksymalnej średnicy 8 cm.

nr katalogowy H L S < > waga pal/szt.
łącznik prosty 9.112 30 24 18 8 16 60 rys. tech.
łącznik narożny 9.140 30 22 21 8 17 60 rys. tech.
łącznik końcowy 9.141 30 14 16 8 9 96 rys. tech.

Łączniki betonowe wibroprasowane przeznaczone do łączenia desek betonowych na słupku ogrodzenia. Specjalny kształt łączników zbliżony do litery H umożliwia łączenie podmurówki bez ingerencji w słupek ogrodzenia i minimalizuje możliwość jego uszkodzenia.
Łączniki produkowane są w trzech podstawowych rodzajach: prosty do połączeń na odcinkach prostych, narożny do połączeń w narożnikach ogrodzenia o kącie 90°, końcowy dla połączenia deski na zakończeniu ogrodzenia np. przy furtkach. Łączniki betonowe wibroprasowane 30/8 posiadają wpust 80 mm dla słupków o średnicy do 80 mm.

Łączniki wykonane są w technologii betonu wibroprasowanego z betonu  klasy C35/45 dodatkowo zbrojone strzemionem w kształcie litery C dla zapewnienia większej wytrzymałości elementu. Wszystkie  parametry i cechy podmurówek prefabrykowanych projektowane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12839:2012. Testowane są w kontroli bieżącej zgodnie z ZKP, natomiast przed wdrożeniem produktu do obrotu są poddawane badaniom typu.