łączniki 30/8

Łączniki wykonane w technologii
BETONU WIBROPRASOWANEGO

łączniki o wysokości  30 cm przeznaczone są dla ogrodzeń ze słupkami o maksymalnej średnicy 8 cm.

nr katalogowy H L S < > waga pal/szt.
łącznik prosty 9.112 30 24 18 8 16 60 rys. tech.
łącznik narożny 9.140 30 22 21 8 17 40 rys. tech.
łącznik końcowy 9.141 30 14 16 8 9 64 rys. tech.

Łączniki betonowe wibroprasowane przeznaczone do łączenia desek betonowych na słupku ogrodzenia. Specjalny kształt łączników zbliżony do litery H umożliwia łączenie podmurówki bez ingerencji w słupek ogrodzenia i minimalizuje możliwość jego uszkodzenia.
Łączniki produkowane są w trzech podstawowych rodzajach: prosty do połączeń na odcinkach prostych, narożny do połączeń w narożnikach ogrodzenia o kącie 90°, końcowy dla połączenia deski na zakończeniu ogrodzenia np. przy furtkach. Łączniki betonowe wibroprasowane 30/8 posiadają wpust 80 mm dla słupków o średnicy do 80 mm.

Łączniki wykonane są w technologii betonu wibroprasowanego z betonu  klasy C35/45 dodatkowo zbrojone strzemionem w kształcie litery C dla zapewnienia większej wytrzymałości elementu. Wszystkie  parametry i cechy podmurówek prefabrykowanych projektowane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12839:2012. Testowane są w kontroli bieżącej zgodnie z ZKP, natomiast przed wdrożeniem produktu do obrotu są poddawane badaniom typu.

Dla uzyskania innych kolorów niż kolor standardowy, łączniki można malować specjalnymi farbami do powierzchni betonowych, za pomocą natrysku lub wałka. Przed malowaniem konieczne jest oczyszczenie elementu z nalotu i kurzu, a następnie zagruntowanie roztworem gruntującym do powierzchni betonowych. Dla uzyskania jak najlepszego efektu i trwałości zaleca się impregnację łączników po ich zabudowaniu.