Podmurówki jak każdy beton można malować farbami lub lakierami przeznaczonymi do malowania powierzchni betonowych. Przed przystąpieniem do malowania podmurówka musi być czysta i sucha a następnie zagruntowana środkiem gruntującym, zalecanym przez producenta farby. Farbę należy nanosić na podmurówkę zgodnie z zaleceniami producenta.

Należy stosować się do instrukcji montażu podmurówek Uranos lub zlecić wykonanie ogrodzenia Wykonawcy ogrodzeń polecanego przez Uranos.

Impregnacja podmurówki jest konieczna, gdyż w znaczący sposób zabezpiecza jej powierzchnię przed działaniem czynników zewnętrznych. Ma duży wpływ na trwałość i jednorodność powierzchni podmurówek, chroni je przed odbarwieniami, zabrudzeniem i zaciekami. Aby wykonać impregnację elementy muszą być oczyszczone i suche. Do impregnacji podmurówek należy stosować impregnat do betonu, który nie powoduje przebarwień.

Różnice w kolorystyce występują ze względu na technologie wytwarzania elementów. Podmurówki Uranos są produkowane w technologii betonu SCC i charakteryzują się jasno szarą barwą, natomiast łączniki są produkowane w technologii betonu wibroprasowanego i charakteryzują się ciemno szarą barwą. Podmurówki standardowe Uranos w ciągu ogrodzenia tworzą kontrast jasnych desek i ciemnych łączników. W razie potrzeby osiągnięcia jednolitej barwy należy zrezygnować z łączników betonowych i zastosować inne rozwiązania łączenia deski z słupkiem ogrodzenia

Standardowa podmurówka nie może być stosowana jako opór dla masy ziemi i nie może przenosić żadnych dodatkowych obciążeń. Podmurówka może zostać przysypana gruntem z obu stron równomiernie do jednakowego poziomu.

Nie można zabudować odwodnień liniowych bez fundamentowania w betonie, nawet gdy nie przenoszą żadnych obciążeń. Odwodnienia liniowe należy zawsze montować zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Odwodnienia Uranos nie mogą być montowane powyżej poziomu gruntu. Są one przeznaczone wyłącznie do stosowania w nawierzchniach dróg, placy, chodników.

W dniu 30.06.2021 zakończyliśmy realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich o numerze: WND-RPSL.03.02.00-24-05AE/20 Pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjności procesowych i organizacyjnych” oraz osiągnęliśmy założone cele projektowe. Otrzymana pomoc finansowa pozwoliła wprowadzić innowacje w zakresie procesowym, poprzez wprowadzenie nowej technologii transportu betonu pozwalającej na pełną kontrolę mieszanki betonowej w trakcie produkcji. Oznacza to znaczące skrócenie etapu produkcyjnego oraz ulepszenie ogólnej jakości (klasy), wytrzymałości i niezawodności wszystkich oferowanych przez nas elementów betonowych w kategoriach:

  • podmurówki ogrodzeniowe (deski betonowe),
  • odwodniena liniowe (korytka odwadniające),
  • prefabrykaty z betonu (stopy, łączniki).

Dzięki sfinansowanym ze środków unijnych środkom trwałym, zoptymalizowane zostały również procesy logistyczne, takie jak: magazynowanie, pakowanie czy transport, dzięki czemu przyspieszony został proces wysyłania produktów przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa wysyłanych elementów betonowych.

Szczegóły projektu: https://uranos.com.pl/wsparcie-ue/