łączniki 50/6

Łączniki wykonane w technologii
BETONU WIBROPRASOWANEGO

łączniki o wysokości 50 cm przeznaczone są dla ogrodzeń ze słupkami o maksymalnej średnicy 6 cm.

nr katalogowy H L S < > waga pal/szt.
łącznik prosty 9.111 50 24 18 6 29 40 rys. tech.
łącznik narożny 9.111.1 50 22 21 6 31 40 rys. tech.

Łączniki betonowe wibroprasowane przeznaczone do łączenia desek betonowych na słupku ogrodzenia. Specjalny kształt łączników zbliżony do litery H, umożliwia łączenie podmurówki bez ingerencji w słupek ogrodzenia i minimalizuje możliwość jego uszkodzenia.
Łączniki produkowane są w trzech podstawowych rodzajach: prosty do połączeń na odcinkach prostych, narożny do połączeń w narożnikach ogrodzenia o kącie 900, końcowy dla połączenia deski na zakończeniu ogrodzenia np. przy furtkach. Ponadto w ofercie posiadamy łączniki trójniki i czwórniki o wys. 20 i 30 cm. Standardowe łączniki mają wykonany wpust na słupek o średnicy do 60 mm. Jako uzupełnienie oferty posiadamy również łączniki betonowe z wpustem 80 mm dla słupków o średnicy do 80 mm.

Łączniki wykonane są w technologii betonu wibroprasowanego z betonu  klasy C35/45 dodatkowo zbrojone strzemionem w kształcie litery C dla zapewnienia większej wytrzymałości elementu. Wszystkie  parametry i cechy podmurówek prefabrykowanych projektowane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12839:2012. Testowane są w kontroli bieżącej zgodnie z ZKP, natomiast przed wdrożeniem produktu do obrotu są poddawane badaniom typu.